História

Divadielko BABENA založili členky počas štúdia na VŠMU. V zime 2004 uzrelo svetlo sveta prvé predstavenie „Ako si mačky kupovali televízor“. Po prvých úspešných reprízach nasledovali pozvania na rôzne podujatia. To podnietilo členky k ďalšej spolupráci a tak sa repertoár detských predstavení rozširoval do dnešnej podoby.

V rokoch 2006 a 2007 divadielko BABENA zaznamenalo úspech nielen v rámci vystúpení pre materské školy a materské centrá, ale aj na profesionálnej scéne. Hosťovalo na pôde Starého divadlo v Nitre kde sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi. Nadväzovala ďalšia spolupráca s kultúrnymi centrami miest Nitra, Piešťany, Banská Bystrica, Bratislava a s kultúrnymi strediskami miest západoslovenského kraja.